Läs mer

TJÄNSTER

Bokföring

Alla som vänder sig till oss vill ha hjälp med bokföring och det är främst företag i Malmöregionen då det är väldigt praktiskt att ha sin revisor nära till hands. Vi föredrar att jobba nära våra kunder och se till att de får maximal användning för sin bokföring. Många företag använder inte sin bokföring alls och det är här vi kommer in i bilden för om man inte har koll på siffrorna i sin bokföring så kan det vara svårt att fatta lite större säkra beslut. Ibland behöver man veta om man tjänar tillräckligt för att kunna anställa mer personal utan att man sätter sig i konkurs eller det mest populära, att få veta hur mycket skatt som ska betalas i väldigt god tid innan så att man kan planera utan stress.

Bokföring ska vara användbart och inte bara administrativt tråkigt pappersarbete som man endast gör under tvång. Den ska vara underlag till framtida beslut som för en mot sitt mål.

Löneadministration

Om du är redo att ta steget bort från att göra lönerna i Excel så har vi denna tjänst där du får proffsiga lönespecar mailade till samtliga anställda, kontrolluppgifter som sammanställs med bara ett knapptryck och felberäknade skatter blir bara ett minne blott.

Budget

Med bokföringen som underlag kan man ta fram en budget för framtiden så att man sätter rätt omsättningsmål och har kända gränser för kostnaderna. Det gör att man senare kan plocka ut den utdelning man verkligen förtjänar.

Årsredovisning

Har du ett Aktiebolag och sköter all din bokföring själv? Då kan vi erbjuda ett snabbt och effektivt bokslut och en standardiserad Årsredovisning som alla bolag behöver för att förse sina intressenter med ekonomisk information.

Vi jobbar på Legendary Accounting

Några av våra kunder:

DM TAK
BurgerKing Swedish Nutra Kombyggtak
SKANBO
Aguila Briner Curious Cone Din Trafiksola i Malmö Novarnak Playbake Ribban Green Golf skokomfort tekobygg droginformation.nu Erikson Robach Fonsterputs ipiit Laserverkstan Meadow Mr. Madhawk Ola And Ko Pro-Creation Solna Family Dental Villatakspecialisten

Hänt på Facebook

Kontakta oss